top
Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode.
Glemt din adgangskode?
Print this Page  Add to Favorites  E-mail this Page 
BRIX DESIGN A/S
VED HAVNEN 8
DK-4780 STEGE
DENMARK
TEL +45 55 81 80 22
FAX +45 55 81 80 50
Google Maps
Google Street View

Smiley ReportFind us on Facebook

Privacy Policy
 
Privacy Policy

Persondatapolitik for Brix Design A/S

Denne persondatapolitik beskriver Brix Design A/S´ håndtering af dine persondata. Det er vigtigt for os, at du kan have tillid til, at vi håndterer dine data på en fortrolig måde iht. den til enhver tid gældende lovgivning.

Vores persondatapolitik er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som fik virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”).


1. Persondata for vores kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere:

Formål med behandlingen:
Administration af kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere.

Hvilke typer persondata behandler vi?:
- Navn og evt. stilling
- Mailadresse
- Postadresse/leveringsadresse
- Telefonnumre/faxnumre

Hvor stammer dine persondata fra?:
- Direkte fra dig
- Fra din virksomhed/koncernforbundne selskaber
- Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige

De persondata, som vi indsamler, bruges til at identificere dig. Persondataene bliver opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?:
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Brix Design A/S i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i længere tid. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle personoplysninger vedrørende dig som udgangspunkt blive slettet. Generelt vil persondata vedr. generelle henvendelser fra ikke-registrerede kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere blive slettet efter senest 5 år, med mindre der er specielle grunde til at opbevare informationerne i længere tid.

Videregivelse af dine persondata:
Dine persondata vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af en aftale.

Vi kan fx videregive dine persondata under følgende omstændigheder:
- Til koncernforbundne selskaber samt øvrige samarbejdspartnere, fx transportører.
- Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed, fx leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice, leverancetjenester, finansielle institutioner og udbydere af betalingstjenester.

- Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Derudover kan vi videregive dine persondata, hvis dette er nødvendigt for, at vi (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata:
- Dit udtrykkelige samtykke (hjemmel i Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.)
- Behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt (hjemmel i Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b.)
- Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Brix Design A/S (hjemmel i Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c.)
- Behandlingen er nødvendig for at Brix Design A/S eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse, fx løbende forbedring af produkter, services, shopping-oplevelse og teknologier, eller for at målrette vores kommunikation med dig i overensstemmelse med dine præferencer (hjemmel i Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.)


2. Persondata for personaleadministration

Formål med behandlingen:
Personaleadministration hos Brix Design A/S for både ansatte og ansøgere.

Hvilke typer persondata behandler vi?:
- Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, cpr.nr. (for ansatte)
- Stilling og arbejdssted
- Ansættelse og beskæftigelse
- Arbejdstider
- Løn og pensionsforhold
- Ferie og andet fravær
- Sygefravær, barselsorlov, forældreorlov, o.l.
- Skatteforhold
- Oplysninger relevante for lønindeholdelse
- Udbetaling af løn, herunder lønrefusion, løntilskud, mv.
- Personalepapirer
- Arbejdsskader, fleksjob, ansættelse på særlige vilkår, fx ved handicap
- Personaleadministrative oplysninger, herunder uddannelse og kvalifikationer, jobønsker, bedømmelse, beskæftigelse, tillidshverv (sikkerhedsrepræsentant o.l.), lån af diverse effekter, eventuelle advarsler o.l.
- Kurser, kompetenceprofil, medarbejderudviklingssamtaler
- Straffeattest og oplysninger vedr. sikkerhedsgodkendelse
- Fagforeningsmæssige tilhørsforhold, til valg af tillidsrepræsentant
- Helbredsoplysninger

- Billeder (portræt, fra arbejdspladsen, messer, firmafester, etc.)

Hvor stammer dine persondata fra?:
- Direkte fra dig
- Fra din virksomhed/koncernforbundne selskaber
- Fra andre kilder der er offentligt tilgængelige
- Som led i rekrutteringsprocessen vil vi ofte søge yderligere oplysninger om den eller de ansøgere, som vi skønner, er bedst kvalificerede.

Hvor længe opbevarer vi dine persondata?:
Vi opbevarer persondata så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:
- Generelt slettes persondata om medarbejdere 5 år efter ansættelsesforholdet er ophørt, med mindre der er verserende sager vedr. det pågældende ansættelsesforhold, fx arbejdsskadesager el.l.
- Oplysninger om ansøgere, som får afslag på ansættelse, slettes generelt senest 1 år efter afslaget.


Videregivelse af dine persondata:
Dine persondata vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelsen af en aftale.

Vi kan fx videregive dine persondata under følgende omstændigheder:
- Til koncernforbundne selskaber samt øvrige samarbejdspartnere, fx transportører.
- Til leverandører vi samarbejder med for at støtte vores virksomhed, fx leverandører af tjenester, teknisk support og kundeservice, leverancetjenester, finansielle institutioner og udbydere af betalingstjenester.

- Hvis det er påkrævet ifølge en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Derudover kan vi videregive dine persondata, hvis dette er nødvendigt for, at vi (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, medmindre hensynet til dig går forud herfor.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine persondata:
- Dit udtrykkelige samtykke (hjemmel i Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a.)
- Behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt (hjemmel i Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b.)
- Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler Brix Design A/S (hjemmel i Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c.)
- Behandlingen er nødvendig for at Brix Design A/S eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse, fx løbende forbedring af produkter, services, shopping-oplevelse og teknologier, eller for at målrette vores kommunikation med dig i overensstemmelse med dine præferencer (hjemmel i Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f.)


3. Dine rettigheder

Retten til indsigt i dine persondata:
Du har ret til at få vores bekræftelse på, om persondata vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til persondataene.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage persondata om dig selv, som du har afgivet til os (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata.

Retten til berigtigelse af dine persondata:
Du har ret til at få urigtige persondata om dig selv berigtiget af os uden unødig forsinkelse.

Retten til sletning af dine persondata:
Du har ret til at få persondata om dig selv slettet af os uden unødig forsinkelse, hvis vi ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare dine persondata.

Bemærk venligst, at såfremt vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare dataene, kan du ikke kræve, at dine persondata slettes.

Beskyttelse af persondata:
Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige data opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige data, du afgiver, i vores IT-system og/eller i et fysisk register.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af persondata håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder.


4. Ændringer i behandlingen af persondata

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende politik for behandling af persondata. Hvis der bliver foretaget ændringer i vores persondatapolitik vedrørende beskyttelse af personlige data, vil disse ændringer blive placeret på vores hjemmeside.


5.Dataansvarlig

Vi er den dataansvarlige for behandlingen af de persondata, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger:

Brix Design A/S
Ved Havnen 8
4780 Stege

CVR-nr.: 18858401

Tlf.: +45 55 81 80 22

Email:mail@brixdesign.com6. Ret til at klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine persondata kan dette ske til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk